၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Wednesday, 12 March 2008

ေဟ့.....သူငယ္ခ်င္းေရ၊ အခုေတာ့ ဘယ္ေရာက္ေန

ေဟ့......သူငယ္ခ်င္းေရ၊ အခုေတာ့ဘယ္ေရာက္ေန
တစ္ေန႔၊တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျပန္ေတြ႔ ရရင္၊ ၀မ္းသာမိမယ္ေလ...........အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....