၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Wednesday, 16 December 2009

လိပ္စာမွတ္တမ္းစာအုပ္

မၾကာမီ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ သလင္းရတုအထိမ္းအမွတ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အတြက္ ရန္ကုန္တြင္ရွိသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္၊ စီစဥ္စရာရွိသည္မ်ားကို စီစဥ္လ်က္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လႈပ္ရွားေနၾကသည္ကို geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္ပိတိ ျဖစ္ရေပသည္။
သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း နီးစပ္ရာကို လြယ္လြယ္ကူကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ လိပ္စာအေျပာင္းအလဲ၊ အလုပ္အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ၾကရသည္။ ထုိသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ geolfriends94 မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲတြင္ ADDRESS BOOK ကို စတင္ စီစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ADDRESS BOOK သည္ သူငယ္ခ်င္းအားလံုး၏ လိပ္စာႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ႔သလို၊ ယခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ လိပ္စာအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ယခင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ADDRESS BOOK တြင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ email လိပ္စာရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးထံသို႔ geolfriends94 မွ email ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါသည္။
သူငယ္ခ်င္းတို႔၏ လိပ္စာႏွင့္အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ မပါရွိေသးေသာ ကြက္လပ္က်န္ေနသည့္ အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း geolfriends94 မွ ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္မွာ geolfriends94@gmail.com ျဖစ္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

Tuesday, 1 December 2009

ျပဳျပဳသမွ် ကုသိုလ္ရ ၾကရေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒ သူငယ္ခ်င္းမ်ားဟာ စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀)၀န္းက်င္သာ ရွိေသာ္လည္း....လက္လွမ္းမွီသမွ် ခ်ိတ္ဆက္မိေနၾကၿပီး ဆရာကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ နာဂစ္ကဲ႔သို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ား ႀကံဳဆံုလာခဲ႔ေသာ္ လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ကူညီ၊ပ႔ံပိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ ၾကသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ အျခားအျခားေသာ စီနီယာ၊ ဂ်ဴနီယာမ်ားကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္မ်ား၏ စုစည္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အံ့ၾသ ေလးစား မုဒိတာပြားလ်က္ ရွိၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည့္အတြက္လည္း geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကည္ႏူးမိပါသည္။
ယခုဆိုလွ်င္ အမိရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ခြဲခြာခဲ႔ၿပီး ဘ၀ထုိထို၊ ေနရာစံုသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ လြမ္းေမာဖြယ္ရာ အခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ ၁၅ႏွစ္ၾကာ (သလင္းရတု) ခ်ိန္ခါ တိုင္ခဲ႔ေလၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ေစတနာထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာခဲ႔သည့္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲမ်ားသည္လည္း ယခုအႀကိမ္သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေပသည္။ သလင္းရတု အထိမ္းအမွတ္လည္းျဖစ္၊ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္လည္းျဖစ္သည့္ အတြက္ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးမွ ပိုမိုတက္ႂကြ ရင္ခုန္ေနၾကသည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ဆရာကန္ေတာ့ပြဲရက္ႏွင့္ တိုင္ဆိုင္ေအာင္ ခြင့္ရက္ယူ၍ ေခတၱျပန္လာမည့္သူမ်ားရွိသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနၿပီး ယခုမွ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုအေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ဆရာကန္ေတာ့ပြဲရက္ကုိခ်ိန္၍ လာႏိုင္ရန္ႀကိဳတင္ စီစဥ္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။
geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ထုိသို႔ေသာ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားမည့္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ မိတ္ဆံုစားပြဲႀကီးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ working committee ကိုဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။ အဆုိပါ ေကာ္မတီမွ ယခုအခါ ယခင့္ ယခင္က geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္က်နစြာ စုစည္းၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏ အလွဴဒါန ျပဳျပဳသမွ် ကုသိုလ္ရ ၾကရေအာင္ ျဖန္႔ေ၀လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကုသိုလ္ျပဳစာရင္းကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး ဤေနရာကိုကလစ္လုပ္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....