၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Monday, 14 June 2010

သူငယ္ခ်င္း မသႏၱာသက္၏ ဖခင္ကြယ္လြန္

သူငယ္ခ်င္း မသႏၱာသက္၏ ဖခင္ ေဒါက္တာဦးေအာင္သက္ (၇၄ႏွစ္) သည္ ဇြန္လ (၁၁) နံနက္ပိုင္းက ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရပါသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း၏ မိသားစုႏွင့္တကြ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းမိပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း၏ ဖခင္ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....