၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Saturday, 22 January 2011

ကိုသူရေဇာ္၏ဖခင္ ကြယ္လြန္

Geolfriends94 သူငယ္ခ်င္း ကိုသူရေဇာ္(က်ားႀကီး) ၏ဖခင္ ဦခင္ေမာင္ေဇာ္ (အသက္-၆၅ႏွစ္)သည္ ၆၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၁ တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ကိုသူရေဇာ္ (က်ားႀကီး) ႏွင့္တကြ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

ကိုေအာင္ေက်ာ္၏မိခင္ ကြယ္လြန္

Geolfriends94 ၏ သူငယ္ခ်င္း ကိုေအာင္ေက်ာ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ မိခင္ ေဒၚနီ(ေ၀ါၿမိဳ႕)အသက္ (၇၇)ႏွစ္ သည္ ၃၁၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၀ တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းကိုေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္တကြ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမိသည္။ သူငယ္ခ်င္း၏မိခင္ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစေၾကာင္း geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....