၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Friday, 18 March 2011

ကိုညီညီ၀င္း ၏ မိခင္ ကြယ္လြန္

geolfriends94 သူငယ္ခ်င္း ကိုညီညီ၀င္း (ရစ္ထုတ္ႀကီး)၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မိခင္ ေဒၚ၀င္းထိန္ (အသက္ - ၆၈ႏွစ္) သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖင့္ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရံုႀကီး တြင္ မတ္လ (၁၇)ရက္ ၂၀၁၁ တြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ အဆိုပါ ေဆးရံုမွ မတ္လ (၁၉)၊ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ နံနက္ (၁၁း၃၀)နာရီ တြင္ ေရေ၀းသုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ သၿဂိဳလ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရပ္နီး၊ ရပ္ေ၀းသူငယ္ခ်င္းမ်ား သိေစအပ္ပါသည္။
သူငယ္ခ်င္း ကိုညီညီ၀င္းႏွင့္ တကြ geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲမိပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မိခင္ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....