၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Monday, 6 October 2008

ဘူမိသိပၸံအသင္း၏ စာတမ္းဖတ္ပြဲ (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈)

ျမန္မာဘူမိသိပၸံအသင္း (MGS) ၏ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ (၄)ရက္ ၂၀၀၈ က အသင္းခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(လႈိင္နယ္ေျမ)ရွိ MES အေဆာက္အဦ၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆုိပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ေဒါက္တာေအးေအးဟန္၊ ေဒါက္တာစုစုၾကည္၊ ေဒါက္တာေအးကိုေအာင္၊ ေဒါက္တာသက္ႏိုင္၊ ေဒါက္တာႏွင္းမင္းစိုး၊ ေဒါက္တာနီနီလြင္ႏွင့္ ဦးသန္းထြန္းတို႕၏ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾက ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ ၂ႀကိမ္ က်င္းပခဲ႔ေသာ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားမွာ ၅ႏွစ္သက္တမ္း ရွိခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....