၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Wednesday, 16 December 2009

လိပ္စာမွတ္တမ္းစာအုပ္

မၾကာမီ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ သလင္းရတုအထိမ္းအမွတ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အတြက္ ရန္ကုန္တြင္ရွိသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္၊ စီစဥ္စရာရွိသည္မ်ားကို စီစဥ္လ်က္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လႈပ္ရွားေနၾကသည္ကို geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္ပိတိ ျဖစ္ရေပသည္။
သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း နီးစပ္ရာကို လြယ္လြယ္ကူကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ လိပ္စာအေျပာင္းအလဲ၊ အလုပ္အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ၾကရသည္။ ထုိသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ geolfriends94 မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲတြင္ ADDRESS BOOK ကို စတင္ စီစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ADDRESS BOOK သည္ သူငယ္ခ်င္းအားလံုး၏ လိပ္စာႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ႔သလို၊ ယခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ လိပ္စာအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ယခင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ADDRESS BOOK တြင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ email လိပ္စာရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးထံသို႔ geolfriends94 မွ email ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါသည္။
သူငယ္ခ်င္းတို႔၏ လိပ္စာႏွင့္အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ မပါရွိေသးေသာ ကြက္လပ္က်န္ေနသည့္ အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း geolfriends94 မွ ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္မွာ geolfriends94@gmail.com ျဖစ္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

Tuesday, 1 December 2009

ျပဳျပဳသမွ် ကုသိုလ္ရ ၾကရေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒ သူငယ္ခ်င္းမ်ားဟာ စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀)၀န္းက်င္သာ ရွိေသာ္လည္း....လက္လွမ္းမွီသမွ် ခ်ိတ္ဆက္မိေနၾကၿပီး ဆရာကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ နာဂစ္ကဲ႔သို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ား ႀကံဳဆံုလာခဲ႔ေသာ္ လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ကူညီ၊ပ႔ံပိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ ၾကသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ အျခားအျခားေသာ စီနီယာ၊ ဂ်ဴနီယာမ်ားကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္မ်ား၏ စုစည္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အံ့ၾသ ေလးစား မုဒိတာပြားလ်က္ ရွိၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည့္အတြက္လည္း geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကည္ႏူးမိပါသည္။
ယခုဆိုလွ်င္ အမိရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ခြဲခြာခဲ႔ၿပီး ဘ၀ထုိထို၊ ေနရာစံုသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ လြမ္းေမာဖြယ္ရာ အခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ ၁၅ႏွစ္ၾကာ (သလင္းရတု) ခ်ိန္ခါ တိုင္ခဲ႔ေလၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ေစတနာထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာခဲ႔သည့္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲမ်ားသည္လည္း ယခုအႀကိမ္သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေပသည္။ သလင္းရတု အထိမ္းအမွတ္လည္းျဖစ္၊ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္လည္းျဖစ္သည့္ အတြက္ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးမွ ပိုမိုတက္ႂကြ ရင္ခုန္ေနၾကသည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ဆရာကန္ေတာ့ပြဲရက္ႏွင့္ တိုင္ဆိုင္ေအာင္ ခြင့္ရက္ယူ၍ ေခတၱျပန္လာမည့္သူမ်ားရွိသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနၿပီး ယခုမွ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုအေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ဆရာကန္ေတာ့ပြဲရက္ကုိခ်ိန္၍ လာႏိုင္ရန္ႀကိဳတင္ စီစဥ္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။
geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ထုိသို႔ေသာ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားမည့္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ မိတ္ဆံုစားပြဲႀကီးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ working committee ကိုဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။ အဆုိပါ ေကာ္မတီမွ ယခုအခါ ယခင့္ ယခင္က geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္က်နစြာ စုစည္းၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏ အလွဴဒါန ျပဳျပဳသမွ် ကုသိုလ္ရ ၾကရေအာင္ ျဖန္႔ေ၀လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကုသိုလ္ျပဳစာရင္းကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး ဤေနရာကိုကလစ္လုပ္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

Sunday, 29 November 2009

The Proposed Working Committee for Quartz Jubilee

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သလင္းရတု အထိမ္းအမွတ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲဟာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးအတြက္ ယခင့္ ယခင္အႀကိမ္မ်ားႏွင့္ မတူ တမူထူးျခားစြာျဖင့္ စိတ္၀င္တစား ရွိေနၾကပါတယ္။ က်င္းပမယ့္ အခ်ိန္နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် စနစ္တက်၊ သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

Tuesday, 17 November 2009

၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သလင္းရတုအထိမ္းအမွတ္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဘူမိေဗဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ၁၉၉၁-၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႔ဆံုခင္မင္ခဲ႔ရေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ (၁၅)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ျခင္း သလင္းရတုအထိမ္းအမွတ္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ (၉)နာရီတြင္ Excell Treasure Tower (10th FL) စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အနယ္နယ္၊ အရပ္ရပ္၊ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ အေ၀းရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး လာေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အလွဴေငြမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
ကိုေအာင္သိန္း - ဖုန္း။ ၀၉၅၁၅၀၃၇၄
ကိုသန္းျမင့္ - ဖုန္း။ ၀၉၅၁၂၀၄၇၄
ကိုေမာင္ေမာင္သက္ - ဖုန္း။ ၀၉၅၀၀၉၃၂၃
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဦး - ဖုန္း။ ၀၉၅၁၅၉၅၃၃
ကိုေက်ာ္လင္းဦး - ဖုန္း။ ၀၉၅၁၃၇၄၆၈
ကိုညီညီ၀င္း - ဖုန္း။ ၀၉၅၀၇၇၀၂၆
မစုစုေဌး - ဖုန္း။ ၀၁၇၂၀၉၁၂
မျဖဴျဖဴခိုင္ - ဖုန္း။ ၀၉၅၁၆၇၈၅၁
မသူဇာ - ဖုန္း။ ၀၉၅၀၂၁၈၉၅
မယဥ္မင္းေထြး (မႏၱေလးေဆာင္) ၀၁၅၃၄၅၀၉

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

Tuesday, 4 August 2009

ပင္စင္ယူေတာ့မည့္ ကိုတင္၀င္း

မႏၱေလးေဆာင္ ဘူမိေဗဒဌာနတြင္ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔သြားေရာက္၍ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသူခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဓါတ္ခြဲခန္း ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးခင္မင္ ခဲ႔ၾကရေပသည္။
ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီးခင္မင္ခဲ႔ရေသာ မႏၱေလးေဆာင္၊ ဘူမိေဗဒ ဓါတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ ကိုတင္၀င္း သည္ ပင္စင္ယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မႏၱေလးေဆာင္တြင္ ၄င္းအားႏူတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အနယ္နယ္၊ အျပည္ျပည္သို႔ ေရာက္ေနၾကေသာ ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ားမွ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စုစည္း၍ လႈဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း geolfriends94 မွ ဖိတ္ေခၚ စုစည္းလိုက္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

၂၀၀၉ခု မႏၲေလးေဆာင္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လႈပြဲ

ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက် ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးေဆာင္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လႈ ပူေဇာ္ပြဲကို ယေန႔နံနက္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆုိပါ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လႈပြဲတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား စံုလင္စြာတက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျမတ္ႏိုးရင္ခုန္ရေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီး၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မႏၱေလးေဆာင္ ဘူမိေဗဒဌာနတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပ ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းျပဳရင္း သာဓုေခၚဆို အပ္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....

Monday, 27 July 2009

အားေပးသူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အားေပးၾကတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ geolfriends94 ဟာ ဖုန္ေတာ္ေတာ္ တက္ေနတာမို႔ အခုမွ ဖုတ္ဖက္ခါထၿပီး အားယူရတာပါ။ သတင္းေတြရွိပါတယ္။ လူေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။ အားေပးၾကတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းေတြက အလြန္ကို အားကိုးရပါတယ္။ အနယ္နယ္၊ အျပည္ျပည္မွေနၿပီး အားေပးပါတယ္.........အၿမဲတမ္းအားေပးပါတယ္.......အထပ္ထပ္ကို အားေပးၾကပါတယ္။
တခါတရံ (သို႔မဟုတ္) အၿမဲလိုလို အားေပးၾကပါတယ္။
အားေပးပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ မသိေသးတဲ႔ သူေတြကို လက္တို႔ၾကပါတယ္။ အျခားႏွစ္မ်ားက သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း အားေပးၾကပါတယ္။
အခု ေျပာေနရင္းေတာင္ မၾကာခဏ www.geolfriends94.blogspot.com ဆိုတဲ႔ လိပ္စာကို ေပးေပးေနရတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းက လိပ္စာေမ့သြားလို႔ ထပ္ေတာင္းေနပါတယ္။ သူကလည္း ႀကံဳရင္ႀကံဳသလို လိပ္စာေတာင္းၿပီး အားေပးပါတယ္။ (လိပ္စာ ေမ့ေမ့ေနတာက လြဲလို႔ပါ။)
အားကိုးတႀကီး ႀကံရာပါမယ့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို account ေတြတြဲလုပ္ထားတာ လည္းရွိပါတယ္။ သူတို႔လည္း အားေပးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ အားေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ geolfriends94 ဘေလာက္ကို ဆက္လက္ၿပီး အားေပးၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဖုန္မတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမယ့္ ခင္ဗ်ား။
ဆက္လက္ၿပီး အားေပးၾကပါလို႔.............................။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....