၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Saturday, 19 November 2011

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

၁၉၉၁-၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒေက်ာင္းဆင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုး နီးစပ္ရာသို႔ သတင္းမွ်ေ၀ရင္း အလႈေငြမ်ား ထည့္၀င္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

အကုန္လုံးဖတ္မယ္.....