၁၉၉၁-၁၉၉၄ ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပမည္။ ...........

Monday, 2 May 2011

သူငယ္ခ်င္း ကိုေစာလွေအး၏ ဖခင္ ကြယ္လြန္

geolfrineds94 သူငယ္ခ်င္း ကိုေစာလွေအး (94 သူငယ္ခ်င္း မေကသြယ္ (ဘေလာက္ကာ ေက) ၏ ခင္ပြန္း) ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ေစာေမာင့္ဘက္တန္ (အသက္ ၆၆ႏွစ္-ေတာင္ငူ) သည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖင့္ ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ေန႔ ၂၀၁၁ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆံုးပါးသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း၏ မိသားစုႏွင့္တကြ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း၏ ဖခင္ ေကာင္းရာသုဂတိ လားပါေစေၾကာင္း geolfriends94 သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

No comments: